The Endorphin Foundation
Spirituele Bewustwording & Intuïtieve Ontwikkeling

Contact

 

dualiteit.eu

bewustwording.eu

 

Werken vanuit de Sferen. Werken vanuit de Bron.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het werken vanuit de sferen, vanuit het de Ziel of het Bronbewustzijn is zo veel omvattend, dat het voor een stoffelijk mens onmogelijk is dat allemaal in dat ene leven te volbrengen. Omdat in de sferen niet de beperkende stof is, valt ook daar meer te bereiken en door te geven.

 

Op Aarde is de mens gebonden en kan zijn ziel niet datzelfde werk volbrengen als in de sferen bij de bron, waar hij geschikt voor kan te zijn. Aan alle kanten wordt hij hier omringt door muren, die rondom zijn ziel opgebouwd zijn. Hoe vaak gebeurt het niet, dat de ziel door zijn opdracht zoveel wil en dat veel mislukt door de stoffelijke omstandigheden, waarin die ziel zich bevindt. Hier op aarde is alles heel anders.

 

Onze ziel heeft hier de heerschappij over zijn eigen omstandigheden. Hij kan alles naar zijn wil zetten, vervormen en mooier maken. Onze ziel is hier meester over zijn eigen toestand en daarom is en kan er alleen een rechtvaardige toestand zijn.

 

De ziel kan hier dan ook slechts dat werk verrichten, welke hij in de essentie een opdracht heeft meegekregen, omdat dat oorspronkelijke doel na te streven, dat op aarde niet gevonden wordt, werkt hij vanuit die boodschap of opdracht, die hij heeft mee of later heeft doorgekregen.

 

Een ziel, die op aarde negatieve aspiraties heeft gehad zal als hij hier weer zijn taak wil beginnen, niets zijn veranderd. Hij herleeft zo te zeggen het stoffelijke bestaan opnieuw op aarde totdat de ziel wakker wordt in zijn geestelijke bestaan.

 

Op dat moment wordt hij wakker in een soms verwarde gedachte of droom, zonder te weten dat hij op dat moment uit zijn lichaam was gestapt of is uitgetreden. Een ervaring, die vele mensen kunnen bevestigen, doordat ze ineens een soort ingeving mochten ontvangen, zonder dat ze ook maar iets van de geestelijke wereld afweten.

 

Daarin tegen zijn er ook geestelijke wezens, die hier zich wel degelijk van bewustzijn en die toestand van uittreden, als iets heel natuurlijk en gewoon zien. Je mag aannemen, dat hier op aarde heel veel zielen zijn, die eeuwen in de stoffelijke sfeer hebben vertoefd. Het werken in de geestelijke gebieden is voor een ieder individueel.

 

Men kan hier dingen bereiken die in de stoffelijke sfeer voor onmogelijk worden gehouden. Voor een vrije ziel is eigenlijk alles mogelijk, ten minste op zijn eigen gebied gekoppeld aan het doel van terugkeer op aarde. Zij werken met de informatie vanuit de bron, vanuit de opdracht die zij hebben meegekregen.

 

Ook het werken vanuit de bron is individueel, maar altijd gekoppeld aan een gemeenschap voor wie het bestemd is, gericht vanuit de universele opdracht in harmonie, die overeenkomt met de goddelijke wetten vanuit de bron. De Bron heeft het voorwerk gedaan en geeft zichzelf via de ziel aan de gemeenschap, waardoor ieder individu die zich er geschikt voor acht zich daarin kan vinden. Hoe hoger de zielsontwikkeling, hoe meer werk er verricht kan worden, die afwijkt van de stoffelijke wereld van macht en ego.

 

Er zijn gebieden, waar het werken vanuit de bron zelfs voor onze ziel zo verfijnd en gecompliceerd is en nauwelijks te bevatten, vertrouwen in liefde wat je wordt aangereikt is waar we ons op in mogen stellen, met het besef dat alles liefde is. Het is toch ook onmogelijk te bevatten hoe het heelal bestuurd wordt al zou men dat graag gedetailleerd willen weten en bewijzen.

 

Echter op aarde heersen geïdealiseerde aardse toestanden, daarom zal heel veel moeilijk te begrijpen zijn, maar als men dit kan loslaten en vertrouwen krijgt in wat onze Bron ons wil vertellen zullen we dat ook beter kunnen begrijpen.

 

Als het allemaal zo eenvoudig was, zouden we ook over dit alles niet meer te hoeven schrijven, dan is het een leven in een abstracte wereld , zoals het geven van lessen en lezingen, terwijl het eenvoudig gaat over loslaten en vertrouwen.

 

 

Tekst: Pieter Oost© 2000 / 2015 The Endorphin Foundation